Αδρά, οι γυναικολογικές επεμβάσεις αφορούν είτε καλόηθεις καταστάσεις παθήσεων του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος ( και μαστών) είτε κακοήθεις, που συνήθως η “ανοικτή” μέθοδος κοιλιακής προσπέλασης είναι η μέθοδος εκλογής.

Ανάλογα την βαρύτητα των παθήσεων η νοσηλεία συνήθως κυμαίνεται από 3 έως 6 ημέρες.