Η υστεροσκόπηση είναι μία ανώδυνη εξέταση, κατά την οποία εισάγεται μία λεπτή κάμερα διαμέσου του τράχηλου της μήτρας με σκοπό την εξέταση του ενδοτραχήλου και του ενδομητρίου (εσωτερική κοιλότητα μήτρας).

Λόγω της άμεσης όρασης εξασφαλίζεται ακρίβεια για τη διάγνωση και επεμβατική αντιμετώπιση συμφύσεων , πολύποδων μήτρας, διαφραγμάτιων, υποβλεννογόνιων ινομυωμάτων , διερεύνηση υπογονιμότητας(έλεγχος σαλπιγγικών στομίων) κλπ.

Συνήθως γίνεται υπό ελαφρά γενική αναισθησία (μέθη) και η έξοδος από την κλινική είναι λίγες ώρες μετά.

Η λαπαροσκοπική (ενδοσκοπική) χειρουργική στην Γυναικολογία είναι σε πολλές περιπτώσεις(όπως εξωμήτριος κύηση, ενδομητρίωση , ινομυωματεκτομή,διερεύνηση υπογονιμότητας, κύστεις ωοθηκών κλπ), η μέθοδος εκλογής, λόγω των πλεονεκτημάτων της μεθόδου έναντι των “ ανοικτών” χειρουργείων( δηλαδή μικρότερος χρόνος νοσηλείας , καλό αισθητικό αποτέλεσμα,επάνοδος σε καθημερινές δραστηριότητες σύντομα κλπ).

Κατά την λαπαροσκόπηση εισάγεται μία λεπτή κάμερα από τον ομφαλό και ανάλογα με την περίπτωση γίνονται 2 έως 3 πολύ μικρές τομές του 1 cm, από τις οποίες εισάγονται τα λαπαροσκοπικά εργαλεία. Γίνεται πάντα υπό γενική αναισθησία και ο συνήθης χρόνος νοσηλείας είναι μία ημέρα.